PAŁAC  PACA

ul. Miodowa 15, Warszawa

Pierwotny pałac należący do księcia Dominika Radziwiłła, podkanclerzego litewskiego, powstał przed 1697 rokiem. Był to korpus główny pałacu dzisiejszego. Wzniósł go w stylu barokowym Tylman z Gameren.
W latach 1823-1824 rezydencję odkupił od Radziwiłłów generał Ludwik Pac. Projekt przebudowy zamówił Pac u wybitnego architekta Henryka Marconiego. Marconi ujął dziedziniec przedpałacowy w skrzydła boczne i zamknął go gmachem frontowym od ulicy Miodowej. Ponieważ położenie samego pałacu było dość "niewygodne" dla architekta, zastosował on niezwykle ciekawe rozwiązanie, jakim jest półelipsoidalna wnęka z dwiema bramami przejazdowymi i niszą pośrodku. Samą wnękę, ponad bramami dekoruje fryz płaskorzeźbiony, autorstwa Ludwika Kaufmanna. Przedstawia on konsula rzymskiego Tytusa Flaminiusa ogłaszającego wolność miast greckich na igrzyskach w Koryncie. Bryła siedziby nosi cechy klasycyzmu i neorenesansu, wnętrza zaś obok klasycystycznych zostały skomponowane także w duchu neogotyku oraz stylu mauretańskiego. Uwagę zwraca wielka sala na pierwszym piętrze korpusu głównego, wzorowana na Termach Caracalli w Rzymie.
Pałac uległ zniszczeniu w 1944 roku. Odbudowano go w latach 1947-1951 według projektu Henryka Białobrzeskiego i Czesława Konopki z przeznaczeniem na siedzibę Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej. Elewacja ogrodowa otrzymała wygląd z czasów przebudowy Tylmana z Gameren, natomiest frontowa Henryka Marconiego.