HelMuzeum Rybołówstwa
84-150 Hel, ul. Bulwar Nadmorski 2
tel. (0-58) 75-05-52


HrubieszówMuzeum im. Stanislawa Staszica
22-500 Hrubieszów, ul. 3 Maja 11
tel. (0-838) 27-83


Powrót