jaskółczy ogon: 1. motyw dekoracyjny w kształcie dwóch odwróconych od siebie ćwierćkoli; formę tę ma np. pewien typ blankowania późnośredniowiecznego; 2. jeden z systemów łączenia konstrukcji drewnianych; zob. łączenie ciesielskie, węgieł.

jaszti   => stupa.