ZABYTKI   WOJEWÓDZTWA   MAŁOPOLSKIEGO
(według powiatów)

bocheński

brzeski (małopolski)

chrzanowski

dąbrowski

gorlicki

krakowski

Kraków (PGM)

limanowski

miechowski

myślenicki

nowosądecki

nowotarski

Nowy Sącz (PGM)

olkuski

oświęcimski

proszowicki

suski

tarnowski

Tarnów (PGM)

tatrzański

wadowicki

wielicki

 


 

<< zabytki w Polsce